Wanneer u iets oudere honden ziet rondlopen en reageren op de bevelen, denkt u wel eens dat het met uw pup nooit zal lukken.De kunst is van een evenwicht te vinden tussen wat goed is voor uw hondje en wat slecht; een evenwicht tussen belonen en straffen. Natuurlijk wil u uw hondje niet te hard aanpakken. Dat wil echter niet zeggen dat u alles van hem moet goed vinden en accepteren. Wanneer bijvoorbeeld uw meubilair sneuvelt door zijn jeugdig knabbel en bijtgedrag, dan kan u hem met een zware of lage stem bestraffen. Schudden met uw hondje doet u best niet. Dat gedrag wordt door wolven en honden niet als straf ervaren maar als middel om te doden, namelijk het breken van de prooi haar nek Wanneer uw pup zich op de rug draait, stop dan onmiddellijk met straffen. Wolven en honden stoppen direct wanneer een van de twee zich overgeeft, dit uit een soort ridderlijkheidgevoel. De overwinnaar heeft een zogenaamde ‘bijtrem’ en als u deze code niet respecteert, breng u uw hondje in verwarring; hij zal dan blijven bijten en niet meer stoppen.Welpjes zijn nog wat jong om daadwerkelijk aan gehoorzaamheidstraining tedoen, maar natuurlijk gaan we niet zitten wachten tot ze volgroeid zijn en beginnen we toch zo vroeg mogelijk met de basis.
Gaat uw hondje zitten, dan zegt u ‘zit’ of ‘flink’ en eigenlijk doet het woord er niet toe; de juiste toon gebruiken, dat is van belang!
Komt uw hondje naar u toe gewaggeld, zeg dan ‘kom hier’ hetgeen hij toch al van plan was. ‘Dril’ kan je aanleren door spelenderwijs van kant te wisselen; ’toestellen springen’ door een liggende borstel, een emmertje, dozen, een stoeltje, een pop in zijn weg te leggen en hem erover te loodsen.Spelenderwijs leert uw hond wat van hem verwacht wordt; hij kan alleen uitvoeren wathij begrijpt en geduld is dus wel nodig.Honden spelen om te leren, bv. Jagen, hoeden van schapen en communiceren met andere. Zo leert hij ook zijn rol in de roedel.