Ook bij u thuis moet er een rangorde zijn; iets anders is voor uw hond onbegrijpelijk. Een correcte rangorde is deze waarbij uw hond(en) de laagste rang is (zijn) en de mensen (ook de kinderen) bovenaan staan. Heeft u meerdere honden, dan bemoeit u zich nooit met de onderlinge rangorde. De roedelleider bepaalt steeds wat wel en niet mag in de roedel. Thuis wordt dit vertaald in het huisreglement.