Algemeen

Dat een hond dikwijls de ideale kinderkameraad is, is voor vele ouders een uitgemaakte zaak, specialisten & huisartsen erkennen de psychologische affectieve voordelen van het samenwonen.
Helaas loopt het soms verkeerd af, daarom moeten ouders ervoor zorgen dat de basisregels gerespecteerd worden.

Het dier is geen speelgoed


De pup is eerst en vooral een levend wezen dat kan voelen en stemmingen kan herkennen.
Het karakter van de hond doet niets ter zake. Wanneer het kind hem pijn doet speelt ras of grootte geen rol. De taak bestaat erin de hond te respecteren.
De voorzichtigheid gekoppeld aan kennis gaan samen. Het kind moet de taal van de hond leren begrijpen om zijn mimiek en andere tekens te leren herkennen.

Voorzichtigheid is geboden wanneer vriendjes op bezoek komen.

Zij zijn niet gewend aan uw dier en de kans bestaat dat de hond de kinderspelen verkeerd interpreteert en dat hij zijn “kind” in bescherming wil nemen.
Om misverstanden te vermijden willen we er op wijzen dat honden (of katten) zich uitsluitend kunnen verdedigen door krabben en bijten.

Of kinderen nu gebeten of gekrabd worden maakt in wezen niet veel uit, de reactie van het dier is voor het kind altijd pijnlijk.
Het kind begrijpt zijn fout zelden en zeker niet de reactie van het dier.

Verantwoordelijkheid


Een jongere moet de verantwoordelijkheid leren dragen maar een volwassene moet het leerproces steeds begeleiden.

Alle taken, verzorging, voeding, opvoeding, enzo… zijn taken die een kind niet alleen aankan. Wat een plezier is voor het kind, moet een plezier blijven. Dus toekijken of ze hun taken goed uitvoeren is nodig. Geleidelijk kan je de taken uitbreiden naar meer zelfstandigheid. Laat een kind echter nooit op straat met een dier dat hij niet onder controle heeft.

Gedragscode voor kinderen


– Het dier moet ongehinderd kunnen eten.

– Nooit een hond opjagen of plagen, ook bedoel je het als spel

– Een hond weet wat pijn is: het is niet nodig dit te testen door bepaalde handelingen

– Geef de hond niet de indruk dat je hem bedreigd (oogcontact)

– Negeer verkeerd gedrag, beloon steeds het gewenste.