Speel eerst wat met uw hond zodat hij wat energie kwijt is. Doe dan de leiband van uw keuze om en breng uw hond aan de voet van je linkerbeen; noem vervolgens zijn naam en begin dan langzaam te stappen. Loopt uw hond voor, stop dan en keer terug tot uw hond bij u is; beloon hem bij correct uitvoeren van de oefening.

Heb geduld, het kan enkele weken duren voor uw hond doorheeft dat hij nergens komt met trekken.

Van behoorlijk volgen aan de leiband kunnen we pas spreken als uw hond vlak naast uw knie blijft volgen terwijl de leiband onafgebroken slap blijft hangen.

In de gehoorzaamheidstraining en leert uw hond links te volgen van zijn baasje; de meeste baasjes zijn rechtshandig en houden zo hun rechterhand vrij. Het is veiliger in het verkeer en bevordert de uniformiteit in de lessen.

Wanneer uw hond links loopt, is de lange kant van de slipketting bovenaan zodat deze altijd los valt zodra de lijn niet meer gespannen is. Dit is voor uw hond reden om op te houden met trekken; hij kiest voor het lustgevoel. Wanneer u de ketting verkeerd omdoet, blijft ze snoeren; de keuze tussen lustgevoel en onlust valt weg en is er gevaar op verstikking.

Belangrijke aandachtspunten bij het aangelijnd volgen:


– Slipketting steeds correct aan

– Bij vertrek eerst de aandacht vragen van uw hond mits vernoemen van zijn naam en daarna duidelijk bevel tot vertrek geven: ‘volg’

– Start steeds met de linkervoet

– Linkerhand nooit gespannen

– Praat tijdens aanleren en oefeningen veel met uw hond om hem aandachtig te houden

– Corrigeren met korte ruk en bevel herhalen

– Belonen met de stem is even belangrijk dan corrigeren

-Zorg dat uw hond geen schuwheid vertoont tegen over mensen en dieren; geef vertrouwen, niet berispen

– Corrigeren is verbeteren, niet straffen.

– Corrigeer niet alle twee of drie stappen.

– Corrigeren door korte ruk:

– Bij te ver vooruit lopen: ruk achteruit en draai naar rechts

– Bij achterblijven: ruk in voorwaartse richting

– Bij opzij lopen: ruk naar u toe

Hardhandige correcties jagen uw hond schrik aan en dan bekomt u een ‘geslagen hond’ die met de staart tussen zijn benen achter je aan sluipt. Maar met belonen al te geestdriftig maken zodat hij begint te dansen en springen, is ook niet correct.

De gulden middenweg vinden in verhouding tot het temperament van uw hond is hier de boodschap.