Wanneer u bevelen aanleert, probeer eerst of uw hond het ‘kan’ uitvoeren en zorg dat hij dan geen foutje maakt; hiermee bedoel ik dat u bij het aanleren van een nieuwe oefening moet zorgen dat er zo weinig mogelijk afleiding is en uw hondje voldoende aandacht voor u heeft zodat de kans op een fout minimaal is. Streef ernaar dat de prikkels (uitnodiging tot spel, snoepje, stemgebruik) die je gebruikt voor 100% benut worden. Hou het wel altijd speels en beloon bij elke goede uitvoering van uw bevel. Veel slecht uitgevoerde oefeningen zijn het resultaat van gewoontegedrag, verkeerde techniek en niet doordachte oefeningen. Uw houding en lichaamstaal is even belangrijk dan die van uw hond.