Blog Image

opvoedingstips

Kinderen en honden

Een hond in huis halen Posted on 30 sep, 2010 15:22

Algemeen

Dat een hond dikwijls de ideale kinderkameraad is, is voor vele ouders een uitgemaakte zaak, specialisten & huisartsen erkennen de psychologische affectieve voordelen van het samenwonen.
Helaas loopt het soms verkeerd af, daarom moeten ouders ervoor zorgen dat de basisregels gerespecteerd worden.

Het dier is geen speelgoed


De pup is eerst en vooral een levend wezen dat kan voelen en stemmingen kan herkennen.
Het karakter van de hond doet niets ter zake. Wanneer het kind hem pijn doet speelt ras of grootte geen rol. De taak bestaat erin de hond te respecteren.
De voorzichtigheid gekoppeld aan kennis gaan samen. Het kind moet de taal van de hond leren begrijpen om zijn mimiek en andere tekens te leren herkennen.

Voorzichtigheid is geboden wanneer vriendjes op bezoek komen.

Zij zijn niet gewend aan uw dier en de kans bestaat dat de hond de kinderspelen verkeerd interpreteert en dat hij zijn “kind” in bescherming wil nemen.
Om misverstanden te vermijden willen we er op wijzen dat honden (of katten) zich uitsluitend kunnen verdedigen door krabben en bijten.

Of kinderen nu gebeten of gekrabd worden maakt in wezen niet veel uit, de reactie van het dier is voor het kind altijd pijnlijk.
Het kind begrijpt zijn fout zelden en zeker niet de reactie van het dier.

Verantwoordelijkheid


Een jongere moet de verantwoordelijkheid leren dragen maar een volwassene moet het leerproces steeds begeleiden.

Alle taken, verzorging, voeding, opvoeding, enzo… zijn taken die een kind niet alleen aankan. Wat een plezier is voor het kind, moet een plezier blijven. Dus toekijken of ze hun taken goed uitvoeren is nodig. Geleidelijk kan je de taken uitbreiden naar meer zelfstandigheid. Laat een kind echter nooit op straat met een dier dat hij niet onder controle heeft.

Gedragscode voor kinderen


– Het dier moet ongehinderd kunnen eten.

– Nooit een hond opjagen of plagen, ook bedoel je het als spel

– Een hond weet wat pijn is: het is niet nodig dit te testen door bepaalde handelingen

– Geef de hond niet de indruk dat je hem bedreigd (oogcontact)

– Negeer verkeerd gedrag, beloon steeds het gewenste.



Ongewenst gedrag

Een hond in huis halen Posted on 30 sep, 2010 15:04

Puppy’s krijgen meestal veel aandacht maar dan vooral bij ongewenst gedrag. Probeer dit zoveel mogelijk te negeren en om te buigen naar gewenst gedrag. Dit kan u perfect door hem op te voeden via socialiseren, communiceren, respect te tonen, vertrouwen te hebben en zijn gewenst gedrag te stimuleren.
U kan nadien verder gaan door daadwerkelijk te trainen; het aanleren van gehoorzaamheidsoefeningen of voor uzelf noodzakelijk geachte oefeningen.



Uw hond begrijpen

Een hond in huis halen Posted on 30 sep, 2010 14:42

Het is perfect mogelijk van de taal van uw hond te leren begrijpen. Zijn algemene lichaamshouding, de stand van zijn oren en staart en de uitdrukking van zijn kop of nog zijn mimiek, geven zijn intenties weer. Let wel op met te harde en onnodige correcties, aanstaren en onbegrip want dit kan angstagressie uitlokken bij uw hond.



Aanpak en verwachtingen

Een hond in huis halen Posted on 30 sep, 2010 14:37

Wanneer u iets oudere honden ziet rondlopen en reageren op de bevelen, denkt u wel eens dat het met uw pup nooit zal lukken.De kunst is van een evenwicht te vinden tussen wat goed is voor uw hondje en wat slecht; een evenwicht tussen belonen en straffen. Natuurlijk wil u uw hondje niet te hard aanpakken. Dat wil echter niet zeggen dat u alles van hem moet goed vinden en accepteren. Wanneer bijvoorbeeld uw meubilair sneuvelt door zijn jeugdig knabbel en bijtgedrag, dan kan u hem met een zware of lage stem bestraffen. Schudden met uw hondje doet u best niet. Dat gedrag wordt door wolven en honden niet als straf ervaren maar als middel om te doden, namelijk het breken van de prooi haar nek Wanneer uw pup zich op de rug draait, stop dan onmiddellijk met straffen. Wolven en honden stoppen direct wanneer een van de twee zich overgeeft, dit uit een soort ridderlijkheidgevoel. De overwinnaar heeft een zogenaamde ‘bijtrem’ en als u deze code niet respecteert, breng u uw hondje in verwarring; hij zal dan blijven bijten en niet meer stoppen.Welpjes zijn nog wat jong om daadwerkelijk aan gehoorzaamheidstraining tedoen, maar natuurlijk gaan we niet zitten wachten tot ze volgroeid zijn en beginnen we toch zo vroeg mogelijk met de basis.
Gaat uw hondje zitten, dan zegt u ‘zit’ of ‘flink’ en eigenlijk doet het woord er niet toe; de juiste toon gebruiken, dat is van belang!
Komt uw hondje naar u toe gewaggeld, zeg dan ‘kom hier’ hetgeen hij toch al van plan was. ‘Dril’ kan je aanleren door spelenderwijs van kant te wisselen; ’toestellen springen’ door een liggende borstel, een emmertje, dozen, een stoeltje, een pop in zijn weg te leggen en hem erover te loodsen.Spelenderwijs leert uw hond wat van hem verwacht wordt; hij kan alleen uitvoeren wathij begrijpt en geduld is dus wel nodig.Honden spelen om te leren, bv. Jagen, hoeden van schapen en communiceren met andere. Zo leert hij ook zijn rol in de roedel.